NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Aftrap Pedagogisch Collectief 15 december 2022

Dit is een oproep aan alle pedagogen en pedagogische professionals die zich dagelijks inzetten om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen. Wij als pedagogische beroepsgroep hebben jaren te maken met falend beleid en een gebrek aan randvoorwaarden om ons werk goed te kunnen uitvoeren. We missen de pedagogische stem in het publieke debat en bij politieke besluitvorming.

Het Pedagogisch Collectief, opgericht door een groep pedagogen, heeft als doel het kindbelang centraal te stellen bij besluitvorming op organisatie, maatschappelijk en politiek niveau. Wij pleiten voor het kindbelang boven het economisch belang. Lees voor meer context het artikel op Sociale Vraagstukken over de ontbrekende pedagogische stem in het publiek debat: Pedagogische stem ontbreekt in publiek debat – Sociale Vraagstukken

Mocht deze oproep je aanspreken en je de behoefte voelen om jouw ervaringen, kennis en/of ideeën te delen, meld je dan aan bij Het Pedagogisch Collectief (Het Pedagogisch Collectief – Kindbelang centraal). Via deze weg hopen we in contact te komen met betrokken pedagogische professionals die zich samen met ons willen buigen over de maatschappelijke opvoedvraagstukken van deze tijd, en ons gezamenlijk in te zetten voor positieve verandering in de samenleving.  

 

Meer informatie over Het Pedagogisch Collectief vind je HIER