NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Oproep regionale bijeenkomsten PLZ

Regieorgaan SIA organiseert in opdracht van ZonMw een aantal regionale bijeenkomsten rond het Programma Langdurige Zorg.

 

Vanuit het ministerie van VWS heeft ZonMw de vraag gekregen om een Programma voor de Langdurige Zorg (PLZ) op te zetten. De eerste contouren van dit programma in oprichting kunt u vinden via ondergenoemde link.

Regieorgaan SIA organiseert vijf regionale dialoogsessies waarin zij in gesprek gaat met cliënten en hun omgeving (professionals, maar ook bestuurders, onderzoekers, onderwijzers, beleid, etc.). De input van de sessies nemen ze mee in de opzet van het programma PLZ en de eerste subsidieoproep:

  1. Regio Noord, Groningen, 19-05-2017, ochtend
  2. Regio Zuid, Eindhoven, 22-05-2017, middag
  3. Regio Zuidwest, Rotterdam, 24-05-2017, ochtend
  4. Regio Noordwest, Utrecht, 01-06-2017, ochtend
  5. Regio Oost, Arnhem, 07-06-2017, ochtend

(De ochtend is 09.30-12.30 uur + lunch. De middag is 13.30-17.00 uur + borrel. Exacte locaties en het programma volgen na aanmelding)

 

Uitgenodigd zijn regionale partijen en samenwerkingsverbanden uit die een rol hebben in de (samenhangende) zorg en ondersteuning.

 

Via de link vindt u meer informatie en een link naar de aanmeldpagina.

 

 

Meer informatie: Evelien Dijkstra, ZonMw (dijkstra@zonmw.nl)