NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Overzicht lopende projecten NEJA

Vandaag is een uitgebreid overzicht van de lopende NEJA-projecten gepubliceerd op deze site.

Via het submenu op de Programma-pagina kunt u per programmalijn zien welke projecten er worden uitgevoerd en wat de geplande opleverdatum is.