NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Pre-pilot ‘Jij en Je Gezondheid’

De GGD Amsterdam werkt aan de doorontwikkeling van de digitale innovatie Jij en je gezondheid (JEJG) ter ondersteuning van het vroegsignaleren binnen de jeugdgezondheidszorg. In de periode sep-dec 2017 heeft een pre-pilot plaatsgevonden in de regio Amsterdam/Amstelland.

 

Jij en Je Gezondheid

Het doel van Jij en je gezondheid (JEJG) is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek. JEJG faciliteert de Jeugdgezondheidszorg bij de uitvoering van de preventieve gezondheidsonderzoeken. Voorafgaand aan het contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige vullen kinderen en/of ouders een digitale gezondheidsvragenlijst in bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Op basis van hun antwoorden ontvangen zij daarna direct tips en adviezen over de gezondheid en leefsituatie (van hun kind). JEJG wordt in Amsterdam/Amstelland ingezet op zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Lees hier de bevindingen van deze pre-pilot.

 

Meer informatie: Eva Verlinden via jijenjegezondheid@ggd.amsterdam.nl