NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Proefschrift Effectiviteit Zorg voor Jeugd

Pauline Goense heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de vraag of de toepassing van kennis over ‘wat werkt’ leidt tot effectievere behandeling van jeugdigen en wat voor ondersteuning professionals in dat kader nodig hebben. Haar bevindingen zijn vastgelegd in een dissertatie die Pauline op 22 september 2016 te Groningen zal verdedigen.

 

Meer informatie vind u hier