NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Proefschrift geïntegreerde aanpak jeugdbescherming

 

Op woensdag 21 november 2018 om 11.00 uur verdedigt Inge Busschers (onderzoeker Jeugdbescherming Regio Amsterdam) haar proefschrift “Child safety now! Towards effective case management in child protection and youth parole services”.

Met dit proefschrift is kennis vergaard over de inhoud en haalbaarheid van een geïntegreerde en systeemgerichte casemanagement aanpak binnen jeugdbescherming en jeugdreclassering, om zo kinderen en jongeren wiens veiligheid in het geding is effectief te ondersteunen.

 

Inzicht was nodig in hoe een geïntegreerde en systeemgerichte aanpak eruit ziet en wat de kernelementen van zo een aanpak zijn. Naast het feit dat in de praktijk al bleek dat jeugdbescherming en jeugdreclassering zich vaak afspelen in dezelfde gezinnen, zijn er theoretische argumenten voor een geïntegreerde en systeemgerichte aanpak. Het vaststellen en operationaliseren van de kernelementen van het Intensief Systeemgericht Casemanagement bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam was essentieel om onderzoek te kunnen doen naar de toepassing van deze aanpak in de praktijk. Ook is gekeken of een geïntegreerde en systeemgerichte casemanagement aanpak als ISC met voldoende kwaliteit geïmplementeerd kan worden.

 

Dit proefschrift geeft empirische en theoretische onderbouwing voor een geïntegreerde en systeemgerichte casemanagement aanpak voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vanuit het perspectief van het gezin lijkt zo een integratie wenselijk, omdat hiermee betrokkenheid van meerdere of opeenvolgende gezinsmanagers wordt voorkomen. Dit proefschrift laat zien dat het haalbaar is om bij dit perspectief aan te sluiten, zoals de aanpak Intensief Systeemgericht Casemanagement doet. Belangrijk hierbij is wel een sterke focus op implementatie en kwaliteitsborging in de dagelijkse praktijk. Dit vereist voortdurende aandacht, aangezien een hoogwaardige toepassing van een systeemgerichte aanpak niet eenvoudig is.

 

Datum: Woensdag 21 november 11.00u

Locatie: Aula – Oude Lutherse kerk. Singel 411