NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Proefschrift ‘Ieder kind blijvend veilig’

Op 10 oktober om 13:45 vindt in de Aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit de openbare verdediging plaats van het proefschrift van Nienke van Veelen: Embedding child- and family-centred care in child welfare practice.

Van Veelen, werkzaam als onderzoeker en adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, gaat in haar proefschrift in op verschillende aspecten van de implementatie van het programma ‘Ieder kind blijvend veilig’.

 

“Het implementeren van een kind- en gezinsgerichte werkwijze gericht op het realiseren van ‘ieder kind blijvend veilig’ vraagt om een diepgaande verandering van organisaties (op het niveau van activiteiten en structuren, strategieën en onderliggende organisatiecultuur) en professionals (op het niveau van kennis, kunde en identiteit) in het jeugdzorgveld; strategieën ter versterking en ondersteuning van leren en reflecteren zijn hierin onmisbaar.”

 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de verdediging bij te wonen.

 

Adres: Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105.