NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Refaraat Amsterdamse zedenzaak

Op 20 juni 2017 organiseert de Bascule een referaat uit haar refaratencyclus. De lezing op 20 juni staat in het teken van de Amsterdamse zedenzaak en het daaraan gekoppelde kwantitatieve/kwalitatieve onderzoek.

 

Op de website https://www.aanmelder.nl/referatenreeksbascule2017 vind je algemene informatie en het programma voor 20 juni. 

 

Aanmelden kan hier