NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Reisstipendium 2016 voor oio

De redactie van Kind en Adolescent geeft ook in 2016 weer de mogelijkheid om voor een bedrag van € 2.500,- reiskosten te ontvangen. Deze financiële ondersteuning is bedoeld om onderzoekers in opleiding (oio), bijvoorbeeld promovendi of assistent-geneeskundigen in opleiding, in staat te stellen een reis te maken in het kader van kinder- en jeugdstudies. Het doel van de reis ligt in het bezoeken van een buitenlandse onderzoeker, één of meer instituten of behandelinstellingen. Als tegenprestatie zal aan de declarant gevraagd worden deze vakmatige ervaringen met de lezers van Kind en Adolescent te delen in een kort artikel. Dit artikel wordt ten laatste drie maanden na afloop van de excursie ingediend.

 

De kandidaat dient een gemotiveerde aanvraag met voorlopige begroting in (maximaal op twee velletjes A4) bij de redactiesecretaris van Kind en Adolescent. De sluitingsdatum is 1 april 2016.

 

Lees hier de volledige informatie over deze stipendiumaanvraag.