NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Rekenkamer onderzocht preventieve jeugdhulp

De Rekenkamer Amsterdam onderzocht hoe de gemeente Amsterdam de uitvoering van de preventieve jeugdhulptaak door Stichting OKT ondersteunt. We concluderen dat de gemeente Amsterdam deze uitvoering minimaal ondersteunt met richting, monitoring en sturing.

Minimale ondersteuning van kwetsbare uitvoering
OKT-professionals werken al jaren hard aan de preventieve opdracht, maar vinden het steeds moeilijker om aan preventie toe te komen. Dat maakt de uitvoering kwetsbaar. Het optreden van de gemeente speelt hierin een rol.
De gemeente geeft maar voor een deel richting mee. Hierdoor is het onduidelijk wat de gemeente precies bedoelt en wil met preventie door Stichting OKT. Ook ondersteunt zij de uitvoering minimaal via monitoring en sturing. De gemeente verzamelt nauwelijks informatie over de uitvoering van de preventieve opdracht. Het is dan ook de vraag of de gemeente voortgang op en kwetsbaarheden in de uitvoering voldoende in beeld heeft. In de sturing op Stichting OKT heeft de gemeente beperkt aandacht voor de preventieve opdracht.

Advies aan de gemeente Amsterdam
De Rekenkamer Amsterdam raadt het college aan om de uitvoering van preventieve jeugdhulp door Stichting OKT beter te ondersteunen, door de opdracht te verduidelijken, monitoring en evaluatie te verbeteren en sturingsinstrumenten beter toe te passen. Ook vindt zij het nodig dat het college preventief jeugdbeleid ontwikkelt, vanuit de inhoud en gericht op het hele beleidsveld. En dat de gemeente inzichten over de uitvoering door Stichting OKT gebruikt in de bredere beleidscyclus. Ten slotte raadt de Rekenkamer aan om het gemeentelijk team te versterken in lijn met de spilfunctie van Stichting OKT in het Amsterdamse jeugdstelsel.

 

Lees HIER de publiekssamenvatting van dit onderzoek

Lees HIER het hele onderzoeksrapport