NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

SAVE the date: KeTJAA werkplaats Jongerencoaching

Op donderdag 15 september 2022 van 15.30-18.00 uur is er eenKeTJAA werkplaats over Jongerencoaching.

 

Veel jongeren worstelen in hun proces van volwassen worden met vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Waar hoor ik bij? Ook ondervindt een grote groep jongeren problemen op terrein van school, werk, wonen, financiën of gezondheid. Het aantal jongerencoaches die jongeren ondersteuning bieden in hun weg naar volwassenheid groeit. Ze zijn werkzaam vanuit verschillende organisaties, zowel vrijwillig als professioneel. Tijdens deze werkplaatsbijeenkomst gaan we graag met elkaar in gesprek over wat we verstaan onder goede jongerencoaching, in hoeverre het jongeren de ondersteuning biedt die zij nodig hebben en welke stappen nodig zijn om jongerencoaching beter te organiseren.

 

Tijdens een interactief panelgesprek delen jongeren, coaches en beleidsmedewerkers hun ervaringen en visies. De praktijkervaringen brengen we in verbinding met inzichten uit onderzoek. In themasessies vragen we u mee te denken over hoe jongerencoaching kan worden versterkt en welke kennis hiervoor nodig is.

 

Voor wie: partners KeTJAA (en andere belangstellenden), waaronder jongeren, jongerenchoaches (o.a. werk, school, lifestyle, financieel, vrije tijd), medewerkers van de gemeenten in de regio Amsterdam Amstelland, studenten en docenten Hbo en Mbo.

 

Locatie: Amsterdam (precieze locatie volgt)

 

Aanmelden: via deze aanmeldpagina

KeTJAA is een samenwerkingsverband tussen onderzoek, praktijk, beleid, onderwijs, en ouders en jeugd en heeft als doel de ondersteuning aan kwetsbare jongeren en hun ouders in Amsterdam en omgeving verbeteren, door middel van kennisopbouw en -uitwisseling.

 

Contact Hogeschool van Amsterdam:

Lectoraat Youthspot, Jolanda Sonneveld –  j.j.j.sonneveld@hva.nl

Lectoraat Jeugdzorg, Nesrien Abu Ghazaleh