NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

SChool2Care onderzoek van start

School2Care gaat met ondersteuning vanuit NEJA onderzoek doen naar de (kosten)effectiviteit en de werkzame principes van deze unieke Amsterdamse 12-uurs aanpak. De intensieve, geïntegreerde aanpak voor jongeren met complexe problemen bestaat nu vijf jaar. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het beschrijven van de methodiek. Nu is de tijd gekomen om de aanpak en de resultaten te onderzoeken. Hiervoor heeft Sanne Pronk, praktijkonderzoeker bij Altra, een onderzoeksvoorstel geschreven en subsidie aangevraagd bij NEJA als ‘scientist practitioner’, een praktijkprofessional die vijftig procent van haar werktijd aan onderzoek besteedt en vijftig procent aan regulier praktijkwerk.

 

Sanne Pronk haar voorstel is toegewezen en zij kan de komende vier jaar met deze subsidie als scientist practitioner aan de slag om onderzoek te doen naar School2Care. Het onderzoek wordt samen met de UvA en de academische werkplaats risicojeugd vormgegeven.

Op 27 mei is de overeenkomst hiervoor ondertekend door Christine Pollmann (Gemeente Amsterdam), Sanne Pronk, Geert Jan Stams (UvA), Germie van den Berg (NEJA/NJI), Nicolette Engbers (vlnr op de foto).