NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

St. Alexander: 25 vuistregels jeugdparticipatie

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Stichting Alexander heeft de organisatie 25 vuistregels voor jeugdparticipatie gepubliceerd, als een gids voor betrokkenheid en samenwerking met de jeugd.

Je kan de publicatie via de link downloaden.