NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Studiebijeenkomst: stress en onveiligheid in het gezin

Hierbij nodigen we u van harte uit voor een studiebijeenkomst over stress en onveiligheid in het gezin met Marion van Binsbergen, directeur van het Kohnstamm Instituut

 

Datum: 22 november van 15.00-17.00 uur

Locatie: OBA, Zaal Forum 6eetage Oosterdokskade 143, Amsterdam;

Voor: professionals werkzaam in de volwassen-GGZ en jeugdhulp.

Aanmelden kan bij: j.vianen@amsterdam.nl o.v.v. naam, functie & organisatie

 

Toelichting

De cijfers voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de afgelopen decennia nauwelijks gewijzigd, terwijl de kennis over verwaarlozing en mishandeling wel is toegenomen. In deze studiebijeenkomst verbindt Marion van Binsbergen – directeur van het Kohnstamm Instituut – vanuit een groot onderzoek ‘The Adverse Childhood Experiences Study’, het concept van ‘vroege levensstress in de kinderjaren’ aan een systeembenadering om de mate van geweld naar kinderen terug te dringen. Zij brengt extreme stress op het microniveau van een kind in verband met een opdracht aan alle systemen om hen heen om dit op te lossen.  

 

Vraagstukken die aan de orde komen, zijn: Wie merken de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling als eersten op? Hoe communiceren wij daarover en met wie? Wie heeft invloed op de bronnen van stress en geweld in een kinderleven?

De GGZ speelt een belangrijk rol, zo blijkt uit de ACE study. Marion van Binsbergen geeft aan, vanuit haar ervaring in de forensische psychiatrie, dat de doorzettingskracht om verwaarlozing of geweld naar kinderen terug te dringen in de volwassenensector ligt en niet alleen in de jeugdsector.

 

We nodigen jou als professional in de volwassenen- en jeugdsector graag uit om kennis te nemen van de resultaten uit de ACE study en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een integrale aanpak start met een gedeeld bewustzijn over ieders mogelijke bijdrage om kinderlevens onder extreme stress veiliger te maken.

 

Meld je voor deze bijeenkomst aan bij: j.vianen@amsterdam.nl, o.v.v. naam, functie & organisatie

Op dit moment is nog onduidelijk of accreditatie door het NIP en SKJ wordt toegekend.

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de Aanpak Psychische problemen & Ouderschap