NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Onderzoek ondersteuning van kwetsbare jeugd krijgt subsidie

In de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Rotterdam starten mbo-instellingen, jongerenwerk, jeugdhulp en hogescholen een gezamenlijk project om de professionele ondersteuning van kwetsbare jeugd in de overgang naar volwassenheid te verbeteren.

 

Met Hogeschool Inholland als penvoerder was een RAAK-Pro-subsidie aangevraagd voor onderzoek dat inzet op het vergroten van inzicht in de leefwereld, het perspectief en de veerkracht van deze groep jongeren. Deze aanvraag is onlangs gehonoreerd, waarmee het onderzoeksproject op korte termijn van start kan gaan.

 

Meer informatie over dit onderzoeksproject is hier te vinden.