NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Symposium Waarde van veerkracht

Op donderdag 13 december 2018 organiseren de Lectoraten Jeugd en Samenleving en Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit een symposium over de waarde van veerkracht.

 

In diverse kennisinstellingen lopen verschillende onderzoeksprojecten met als thema veerkracht / weerbaarheid in het sociale domein, eenvoudiger aangeduid met de Engelse term resilience. De betrokken onderzoeksteams achten de tijd rijp om stil te staan bij dwarsverbanden en discussie over de rol van resilience. Tijdens deze publieke onderzoeksmeeting worden de verschillende lopende onderzoeksprojecten gepresenteerd en verkennen we samen de meerwaarde en de beperkingen van het begrip resilience om inzicht te verkrijgen in actuele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u hier terecht.