NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Startdocument NEJA opgeleverd

De notitie ‘Startdocument Onderzoeksprogrammering Jeugdstelsel Amsterdam’ is opgeleverd.

De gemeente Amsterdam acht het van belang om van meet af aan met onderzoek te evalueren of het nieuwe jeugdstelsel effectief en doelmatig is. Het moet gaan om onderzoek dat bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de zorg voor jeugd en de verdere professionalisering van de praktijk. Daarom investeert de gemeente Amsterdam in een meerjarig programma waarin partners vanuit praktijk, beleid, wetenschap en onderwijs samenwerken aan onderzoek en kennisdeling. Met dit startdocument is het startsein gegeven.

 

Het Startdocument van NEJA kunt u hier downloaden.