NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Historie

In 2010 is het NEJA opgericht, op initiatief van de praktijkinstellingen voor jeugd- en opvoedhulp in Amsterdam en met een startsubsidie van ZonMw, de landelijke financieringsorganisatie van gezondheidsonderzoek.

 

Dit NEJA was een samenwerkingsverband tussen die praktijkinstellingen voor jeugd- en opvoedhulp, het toenmalige Bureau Jeugdzorg, HvA, UvA, VU, NJi en Kohnstamm Instituut. Het was daarmee het eerste netwerk in de jeugdzorg dat een brug sloeg tussen wetenschap en praktijk. Doel van het NEJA was het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugd- en opvoedhulp.

 

Activiteiten die het NEJA in de periode 2010-2015 heeft ontplooid zijn onder meer:

  • beschrijven en theoretisch onderbouwen van een vijftal trainingen en jeugdzorgprogramma’s, voor opname in de databank effectieve jeugdinterventies;
  • het project ‘Klimmen op de effectladder’, gericht op het inzichtelijk maken en verbeteren van de mate van effectiviteit van Amsterdamse jeugdzorginterventies, o.a. door te zorgen voor betere methodiekhandleidingen en het stimuleren van het meten van resultaten van de hulp in de praktijk;
  • het project ‘Wie helpt de hulpverlener’ (met subsidie van SiA), waarin werd onderzocht wat professionals aan ondersteuning nodig hebben om hun werk kwalitatief goed uit te voeren;
  • diverse onderzoeksscripties door HBO en WO masterstudenten;
  • vele kennisuitwisselingsbijeenkomsten, gastcolleges en posterpresentaties;
  • en twee grootschalige NEJA-conferenties in 2012 en 2014.

 

Het eerste Meerjarenprogramma (2015-2018) vindt u HIER.

 

Het tweede Meerjarenprogramma (2019-2022) vindt u HIER.