NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Missie & doelstelling

Missie

De missie van het kennis- en onderzoeksnetwerk NEJA is het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd, door gezamenlijk werk te maken van kennisuitwisseling en onderzoek op het terrein van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd in Amsterdam.

 

Doelstelling

Het NEJA staat voor het verbinden van praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid in het jeugddomein, door:

  • het initiëren en uitvoeren van (effect)onderzoek dat zich laat leiden door vragen uit de praktijk en het beleid en waarvan de uitkomsten praktisch toepasbaar zijn en maatschappelijke relevantie hebben, zodat vooral de opgroeiende jeugd en hun ouders er van profiteren;
  • het organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling tussen praktijkprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en docenten, zodat we leren van wat we weten;
  • het bevorderen van de vakbekwaamheid van de jeugdprofessionals op basis van wetenschappelijke kennis en kennis en inzichten uit ervaringen van professionals, jeugdigen en hun ouders;
  • bijdragen aan onderwijsvernieuwing door nieuwe kennis en vaardigheden te implementeren in de curricula op de hogescholen en universiteiten in de regio.