NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Implementatie en onderwijsvernieuwing

Toepassen van kennis over ‘wat werkt’, gaat niet vanzelf. Implementeren van kennis vraagt meer dan dat een professional zich deze kennis eigen maakt via voorlichting en opleiding. Preventief werken en hulpverlenen met resultaat vraagt ook om blijvende supervisie om de kennis zorgvuldig toe te passen en in te passen in de specifieke situatie van de betrokken ouders en jeugdigen. Een blijvende verandering realiseren lukt alleen door een zorgvuldige uitvoering van alle stappen van het implementatieproces.

 

Activiteiten:

  • werkgroepen die op basis van praktijkervaringen meehelpen nieuwe onderwijsmodules te ontwikkelen voor toekomstige HBO- en WO-geschoolde professionals;
  • stages voor studenten (HBO en WO);
  • onderzoekscripties door HBO- en WO-masterstudenten.