NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid (van geboorte tot werk)

 

Dit thema, als hoofdthema opgenomen in het coalitieakkoord, stelt dat de komende tijd op veel gebieden geïnvesteerd moet worden in kansengelijkheid voor de Amsterdamse jeugd. Ieder kind verdient de kans om zich – ongeacht zijn of haar achtergrond – te ontwikkelen tot wie zij of hij kan of wil zijn. Kansenongelijkheid en segregatie moeten met alle middelen worden bestreden, omdat de toekomst van onze jeugd – en daarmee ook onze toekomst – op het spel staat.

 

Speerpunten:

  • Herkennen en bereiken van kwetsbare of anderszins moeilijk bereikbare jeugd
  • Bereiken van risicovolle opvoeders
  • Kansenongelijkheid verkleinen in onderwijs en vrije tijd
  • Aansluiten bij het programma ‘Gezonde en kansrijke start’
  • Versterken van veerkracht (tegengaan van intergenerationele risico’s)
  • Vergemakkelijken van de overgang 18-/18+