NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Kennisportaal

De vele nieuwe ontwikkelingen in het jeugdstelsel vergen een omslag in denken en handelen, nieuwe manieren van werken en een bredere kijk op de problematiek van ouders en kinderen. Dit doet een behoefte aan korte termijn kennis ontstaan. Om te voorzien in deze ‘snelle kennis’ voorziet het NEJA in het Kennisportaal, waar professionals en beleidsmakers terecht kunnen om kennis te delen, bestaande kennis op te halen of praktijkgerichte onderzoeksvragen op korte termijn te laten beantwoorden.

 

KeTJA zal de portaalfunctie blijven uitvoeren. De NEJA-partners worden ingeschakeld om antwoorden te bieden op de kennisvragen, waar nodig gefinancierd vanuit het NEJA. In de afgelopen jaren is al een dertigtal vragen op deze manier beantwoord. zie www.neja.nl/kennisportaal.