NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Kennisuitwisseling

Een belangrijk doel van het NEJA is het organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling tussen praktijkprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en docenten, zodat we in het stelsel kunnen leren van wat we weten. Het NEJA zet in op een levendige kennisuitwisseling, vooral interactief, in kleiner en in groter verband en op het helpen toepassen van die kennis in beleid en praktijk.

 

Activiteiten:

 • Bijeenkomsten, zoals
  • gastcolleges over en weer door medewerkers uit praktijk of beleid aan studenten van de onderwijsinstellingen en door onderzoekers van de kennisinstellingen voor medewerkers uit praktijk of beleid;
  • actualiteitencolleges door hoogleraren en lectoren over de ‘state-of-the-art’ kennis op een actueel onderwerp;
  • expertmeetings rond promoties om de consequenties van het promotieonderzoek voor praktijk, beleid en verder onderzoek te verkennen;
  • themaspecifieke minisymposia;
  • kennisbijeenkomsten rond specifieke onderzoeksresultaten;
 • Publicaties over tal van relevante onderwerpen
 • (poster)presentaties op landelijke congressen;
 • tweejaarlijkse grootschalige NEJA-conferentie.