NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Professionalisering en effectiviteit

Professionalisering en effectiviteit (van meer preventief tot minder specialistisch)

 

Dit thema sluit aan bij de intentie meer in te zetten op preventieve zorg en de kwaliteit van uitvoerders van jeugdhulp. Speciale aandacht is er voor het zoeken naar mogelijkheden om de expertise van de specialistische jeugdhulp nog beter te benutten en nog meer de wijk in te brengen. Focus van dit thema is om met wetenschappelijke kennis, ervaringskennis van professionals en cliëntvoorkeuren het handelen van professionals in het brede werkveld van de jeugdhulp – van preventie tot specialistisch – te onderbouwen.

 

Speerpunten:

  • Vergroten kennis over werkzame elementen die professionals helpen met het beoordelen en verbeteren van een veilig pedagogisch klimaat
  • Verbinden specialistische jeugdhulp met preventieve jeugdhulp
  • Aansluiting verbeteren tussen jeugdige doelgroepen en interventies
  • Onderzoeken van effecten van het werken met perspectiefplan
  • Vergroten betrokkenheid ouders bij de behandeling van jeugdigen
  • Cultureel-sensitief bejegenen en behandelen