NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk – van ervaringsdeskundige tot professional

 

Dit thema haakt in op dicht bij huis, in het ‘gewone leven’ passende en samenhangende hulp en ondersteuning bieden aan jeugdigen en gezinnen vanuit de gedachte één kind, één gezin, één plan, één regisseur en met inzet van het sociale netwerk. Zoals het coalitieakkoord ook stelt: hoe kunnen verschillende disciplines binnen de jeugdhulp effectief en efficiënt met elkaar samen werken. De gemeente kijkt daarbij naar haar eigen ambitie: ‘Grenzen tussen de verschillende wettelijke domeinen in de zorg mogen nooit belemmerend werken in het toekennen van de zorg die mensen nodig hebben’.

 

Speerpunten:

  • Verbinden wijkteams met informele(re) organisaties
  • Evaluatie van het project ‘Versterken Pedagogische Community’ (Spirit)
  • Verbinden onderwijs en jeugdhulp
  • Verbinden jeugdhulp en volwassen-GGZ
  • Benutten van ervaringsdeskundigen en informele mentoren
  • Benutten van de kracht(en) van de wijk
  • Verbeteren veiligheid in de wijken Noord, Nieuw-West en Zuidoost
  • Aanpakken jeugdcriminaliteit