NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Webinar kinderdoding – bevestiging

Hierbij sturen wij je de link voor het webinar in samenwerking met de Gemeente Amsterdam op donderdag 11 april van 16:00 – 17:00 uur:

 

Kinderdoding door ouders – achtergronden en risicofactoren


Door Toon Verheugt en Katinka de Wijs-Heijlaerts, forensisch psychologen en onderzoekers van kinderdoding

 

Link: https://us02web.zoom.us/j/82546582662

 

Bewaar deze goed, je hebt hem nodig om mee in te loggen!

 

NB. De informatie uit deze bijeenkomst mag op geen enkele wijze worden gedeeld of verspreid in welke vorm dan ook.

 

Vriendelijke groet,

 

Rena Eenshuistra – Coördinator NEJA

Noortje Brouwer – Beleidsadviseur Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Amsterdam

Machiel de Rooij – Organisatie NEJA