NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Webinar Kinderdoding – inschrijving

Hierbij nodigen wij je mede namens de Gemeente Amsterdam uit voor het extra webinar van donderdag 11 april 2024 over

 

Kinderdoding door ouders – achtergronden en risicofactoren

 

Het om het leven brengen van een kind door de ouder is een zeldzame en uiterst tragische gebeurtenis die een grote impact heeft op zowel direct betrokkenen als op de samenleving en op de hulpverlening. Het roept naast emoties ook vragen op, met name naar hoe iemand tot zo’n daad is gekomen. Ondanks het feit dat ieder geval van kinderdoding op zichzelf staat en een eigen achtergrond en dynamiek kent, levert nader onderzoek naar kinderdoding wel kennis op over kenmerkende factoren die bij kinderdoding een rol spelen. Hoewel deze kennis niet alle vragen kan beantwoorden, kan het mogelijk wel een bijdrage leveren aan een breder inzicht in de achtergronden en risicofactoren van deze bijzondere groep ouders en kinderen.

In dit webinar zullen Toon Verheugt en Katinka de Wijs-Heijlaerts, forensisch psychologen en onderzoekers van kinderdoding, hun kennis en inzichten hierover met jullie delen.

 

Voor wie en door wie 
In verband met de gevoeligheid van dit onderwerp kunnen alleen professionals deelnemen, die te maken hebben met deze problematiek. Wij verzoeken u met uw werk-mailadres in te schrijven.

 

 

Helaas is inschrijven voor deze activiteit niet meer mogelijk.