NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Over het Kennisportaal

jongeren NEJA

In het Kennisportaal delen professionals en kennisinstellingen in en rond Amsterdam hun kennis en kunde rond het nieuwe jeugdstelsel.

 

KeTJAA richt zich in de periode 2020-2024 op kennisontwikkeling rond ondersteuning van kwetsbare jongeren (12+). Via het kennisportaal kunnen professionals die met jongeren of hun ouders werken, vertegenwoordigers van beleid, van vrijwilligersorganisaties, van de gemeente, van ouders en jeugd, hun kennisvragen stellen waarvan antwoorden helpen om deze ondersteuning te verbeteren. Bijvoorbeeld vragen over hoe jongeren in Coronatijd het beste te blijven bereiken, over hoe samenwerking het best vormgegeven kan worden, wat nodig is om het vertrouwen van jongeren te winnen, welke methodieken er zijn om jongeren binnen een bepaalde context het beste te helpen. De beantwoording gebeurt zowel op basis van praktijkonderzoek als door bundeling van al bestaande kennis. En zowel vanuit het perspectief van professionals als van ouders en jongeren zelf. Per jaar kunnen 3 vragen worden beantwoord. Het proces van indienen van de vraag tot het verkrijgen van het antwoord beslaat vaak enkele maanden. Alle antwoorden worden gepubliceerd op de NEJA website.

 

Het kennisportaal wordt uitgevoerd door KeTJAA (Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland). KeTJAA is een subprogramma binnen NEJA, financieel ondersteund door ZonMw. Zie verder ‘over KeTJAA’.

 

Voor meer informatie over KeTJAA of het Kennisportaal kunt u contact opnemen met Marjolijn Distelbrink, coördinator Kennisportaal: mdistelbrink@verwey-jonker.nl