NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Over het Kennisportaal

jongeren NEJA

In het Kennisportaal delen professionals en kennisinstellingen in en rond Amsterdam hun kennis en kunde rond het nieuwe jeugdstelsel.

 

Via het kennisportaal kunnen professionals in de Ouder-en-kindteams en daaromheen, vertegenwoordigers van beleid, van vrijwilligersorganisaties, van de gemeente, van ouders en jeugd, hun vragen stellen over het functioneren van het nieuwe jeugdstelsel. De beantwoording gebeurt zowel op basis van praktijkonderzoek als van academisch onderzoek, van evidence- en practice based kennis (inclusief input van cliënten). Bijvoorbeeld vragen over samenwerking, over de inzet van methodieken of inverventies, of het bereiken van bepaalde groepen. Per jaar kunnen ongeveer tien wat grotere vragen worden beantwoord, of wat meer kleinere vragen. In sommige gevallen kan worden besloten meer tijd te investeren in beantwoording van vragen.

 

logo_ketja

Het kennisportaal wordt uitgevoerd door KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam). KeTJA is een subprogramma binnen NEJA, financieel ondersteund door ZonMw. Naast het kennisportaal kent KeTJA twee projecten: doorontwikkeling van de methodiek van het OKT via formulering van centrale werkprincipes, en evaluatie van het lerende systeem van het OKT.

 

Voor meer informatie over KeTJA of het Kennisportaal kunt u contact opnemen met Marjolijn Distelbrink, coördinator Kennisportaal: mdistelbrink@verwey-jonker.nl