NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

KeTJAA oud

Op 1 juni 2020 is het vierjarige programma KeTJAA van start gegaan. KeTJAA, de regionale Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland, is een vervolg op en verbreding van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam, oftewel KeTJA (2015-2019). KeTJAA is een samenwerkingsverband tussen onderzoek, praktijk, beleid, onderwijs, en ouders en jeugd. KeTJAA wil de ondersteuning aan kwetsbare jongeren en hun ouders in Amsterdam en omgeving verbeteren, door middel van kennisopbouw en -uitwisseling. KeTJAA wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam en bestaat uit twee onderzoeksprojecten, een kennisportaal en een aantal werkplaatsbijeenkomsten. KeTJAA is een van de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (www.werkplaatsenjeugd.nl).

 

Projecten en activiteiten KeTJAA

KeTJAA kent twee onderzoeksprojecten en een Kennisportaal. In het eerste onderzoeksproject van KeTJAA wordt onderzocht hoe professionals en formele of informele partners in de wijk beter kunnen samenwerken, zodat jongeren die niet zelf op zoek gaan naar informatie of hulp beter bereikt en geholpen kunnen worden. Het tweede project focust zich op het vergaren van kennis over factoren die een soepele overgang bevorderen van het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs naar vervolgonderwijs of werk. Het kennisportaal is bedoeld voor partners in de regio Amsterdam-Amstelland die hier hun kennisvragen kunnen stellen. Er is budget beschikbaar om voor drie vragen per jaar kort veldonderzoek te doen of bestaande kennis te bundelen. 

Ten slotte vinden er drie à vier keer per jaar werkplaatsbijeenkomsten plaats waar partners van en met elkaar leren, elkaar inspireren en nieuwe thema’s agenderen.

 

Hier vind je meer informatie over de resultaten van KeTJA in 2015-2019.

 

KeTJAA: partners en link met voorganger KeTJA

KeTJAA is een vervolg op KeTJA 2015-2019 dat vooral veel kennis ontwikkelde rond werkzame elementen en leren in het werk van het Ouder- en Kindteam. ‘Oude’ partners van KeTJA blijven deelnemen: Verwey-Jonker Instituut (coördinatie en projectleiding van het Kennisportaal), Hogeschool Inholland (projectleiding Project 1), Hogeschool van Amsterdam (projectleiding Project 2), de Vrije Universiteit (nu door deelname Werkplaats risicojeugd, VUmc), de GGD, Ouder- en Kindteams Amsterdam, SIPI, Trias Pedagogica, gemeente Amsterdam afdeling jeugd en het Jeugdplatform Amsterdam en ondersteuners. Verder blijft de verbinding met NEJA, het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam, belangrijk. Het Kennisportaal was er al in de periode 2015-2019. De vragen en antwoorden uit die periode zijn nog op deze website te vinden. 

 

Nieuw is de focus op jongeren, de uitbreiding naar de regio Amsterdam-Amstelland en de aansluiting van andere lectoraten van de HvA (Youth Spot, Armoede interventies, werkplaats Sociaal Domein), van de afdeling Participatie, Werk en Inkomen van de gemeente, en van Altra, het ROC van Amsterdam en PerMens (voorheen Streetcornerwork) als belangrijke praktijkpartners.

 

Contactinformatie

Voor meer informatie of portaalvragen, neem contact op met Marjolijn Distelbrink: mdistelbrink@verwey-jonker.nl of 06-34738628 of Arwen Hoogenbosch: AHoogenbosch@verwey-jonker.nl of 0637321453.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennisportaal