NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X
 menu

Wat heeft KeTJA van 2015-2019 gedaan en opgeleverd?

 

Tijdens het programma KeTJA (de voorloper van het huidige KeTJAA), dat liep van 2015-2019, zijn een groot aantal concrete resultaten geboekt.

 

1. Portaalvragen

Binnen KeTJA zijn 32 portaalvragen beantwoord. Deze zijn gesteld door uiteenlopende organisaties en hadden betrekking op allerlei onderwerpen. Ze gingen altijd over wat er bekend was of via klein onderzoek kon worden achterhaald over een goede ondersteuning aan ouders en kinderen. Er zijn onder andere vragen gesteld over bereik of ondersteuning van bepaalde doelgroepen, over waar op te letten bij bejegening van of regie bij ouders of jeugd en over welke methodieken in te zetten voor bepaalde vraagstukken. Ook ervaringen, visies en vraagstukken van ouders en jongeren zelf komen terug in verschillende portaalvragen. De vragen en antwoorden zijn hier te vinden. Ook onder NEJA-publicaties zijn verschillende rapporten terug te vinden die zijn geschreven voor het Kennisportaal.

Het Kennisportaal zal ook toegankelijk blijven onder het huidige KeTJAA.

Meer informatie is te verkrijgen bij Marjolijn Distelbrink mdistelbrink@verwey-jonker.nl

 

2. Deelproject kernelementen in het werk van het Ouder- en Kindteam

Onderzoek met het Ouder- en Kindteam over kernelementen van het werk leverde (naast enkele interne producten voor het Ouder- en Kindteam) de volgende producten op

Meer informatie is te verkrijgen bij Leonieke Boendermaker l.boendermaker@hva.nl  

 

3. Deelproject het Ouder- en Kindteam als lerende organisatie

Onderzoek met het Ouder- en Kindteam over leren in de organisatie leverde (naast enkele interne producten voor het Ouder- en Kindteam) het volgende product op:

Meer informatie is te verkrijgen bij Roel van Goor Roel.van.Goor@inholland.nl

 

4. Overige projecten KeTJA

KeTJA-partners voerden in de periode 2015-2019 onder de vlag van KeTJA gezamenlijk nog enkele extra projecten uit met financiering van ZonMw. Het eerste betrof een project over hoe jeugdigen met psychische problematiek het best te ondersteunen. Het tweede een project waarin – in samenwerking met twee andere Academische werkplaatsen Transformatie Jeugd (Brabant en Twente) werd uitgewisseld en extra investeringen werden gedaan rond diversiteitsgevoelig werken.

 

4a. Project Participatie van Jeugdigen met psychische problematiek

Binnen dit project is samengewerkt met onder andere Spirit, het MBO jeugdteam en F-ACT. Door de hogescholen zijn praktische producten zijn opgeleverd rond

  • Bejegening
  • Eenzaamheid bij jongeren
  • Peer-to-peer steun

Alle informatie is gebundeld op de voor dit onderzoek ontworpen website: Hulp voor jongeren met psychosociale problemen – HvA

 

4b. Project Diversiteit in Transformatie

In Amsterdam zijn vanuit dit project met het Ouder- en Kindteam onder andere professionaliseringsdagen voor medewerkers van het Ouder- en Kindteam rond inclusief werken in de wijk georganiseerd. Dit gebeurde in 2017 en 2018.

In 2019 en 2020 kreeg het onderwerp een vaste plek in de inspiratiedagen van het Ouder- en Kindteam.

Er is vanuit de (ook al langer lopende) samenwerking rond diversiteit en inclusie een project gestart met het Ouder- en Kindteam rond ondersteuning van groepen ouders en jongeren in de wijk en beter aansluiten bij hun leefwereld. Dit project heet ‘Kracht van ontmoeting’ en is gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda, route Jeugd.

Meer informatie is te verkrijgen bij Marjolijn Distelbrink mdistelbrink@verwey-jonker.nl

 

5. Overig

KeTJA partners werkten in KeTJA-periode ook samen aan een grootschalig effectonderzoek naar Triple P tieners. Dit resulteerde onder andere in deze producten

 

Enkele overige publicaties over KeTJA: