NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wat is NEJA

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen.

pijl-rechts-rond-blauw 

 

Conferentie 2019

Op donderdag 28 maart 2019 vond de vierde NEJA-Conferentie plaats, Integraal werken in de Amsterdamse zorg voor jeugd. Hier vindt u het programma, de lezingen en foto’s van deze dag.

pijl-rechts-rond-blauw 

Programma

Het meerjarenprogramma beschrijft de inhoudelijke richting van NEJA in vier programmalijnen:

De nieuwste onderwerpen in het Kennisportaal:

KENNIS
PORTAAL


Vragen en antwoorden voor iedereen over de zorg voor de jeugd in Amsterdam

button-pijl

 

   schoolgroep Nieuws


Hier vind u het nieuws van NEJA en haar partners over onderwerpen rond de zorg voor de jeugd in Amsterdam.

1/05 Actualiteitencollege ‘Als kind getuige van moord en dan?’

Jaarlijks organiseert het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) minstens één Actualiteitencollege. Het Actualiteitencollege is bedoeld om een actueel onderwerp, dat […]

12/04 Jeugd in Onderzoek 2019

Heeft u zich al aangemeld voor Jeugd in Onderzoek? Het jaarlijkse kennisevenement, dat op 23 mei gehouden wordt in Hotel […]

10/04 Symposium De Veerkracht van Professionals

Op 8 mei 2019, van 13.00-17.00 uur vindt op Hogeschool Inholland Amsterdam het tweede symposium plaats over veerkracht in het social […]

4/04 NEJA-Conferentie 2019 succesvol!

De vierde NEJA-conferentie ‘Intergaal werken in de Amsterdamse zorg voor de jeugd’ op 28 maart 2019, was voor de ruim […]