NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wat is NEJA

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen.

pijl-rechts-rond-blauw 

 

Conferenties

Elke twee jaar vindt de NEJA-conferentie plaats. Hier vindt u informatie over de vierde NEJA-Conferentie, Integraal werken in de Amsterdamse zorg voor jeugd. Ook kunt u in eerdere conferenties terugbladeren.

pijl-rechts-rond-blauw 

Programma

Het NEJA-onderzoeksprogramma heeft als centrale vraag: ‘Wat zijn de werkzame principes in het stelsel van de zorg voor jeugd in Amsterdam?’

Toegespitst op de volgende drie thema’s:

De nieuwste onderwerpen in het Kennisportaal:

KENNIS
PORTAAL


Vragen en antwoorden voor iedereen over de zorg voor de jeugd in Amsterdam

button-pijl

 

   schoolgroep Nieuws


Hier vind u het nieuws van NEJA en haar partners over onderwerpen rond de zorg voor de jeugd in Amsterdam.

30/11 Kinderrechtenscan Amsterdam

Op 20 november 1989 ondertekenden wereldleiders het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en beloofden daarmee de […]

15/10 leernetwerk Toekomstgericht werken

De HVA en de gemeente Amsterdam werken samen in een tweejarig onderzoek naar het toekomstperspectief van jongeren in de jeugdhulp. Daarvoor […]

4/10 Nieuw meerjarenprogramma openbaar

Het NEJA-meerjarenprogramma 2019-2012 is vanaf vandaag ook op de NEJA-website te vinden. In het nieuwe programma is de aandacht nog […]

1/05 Actualiteitencollege ‘Als kind getuige van moord en dan?’

Jaarlijks organiseert het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) minstens één Actualiteitencollege. Het Actualiteitencollege is bedoeld om een actueel onderwerp, dat […]