NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Wat is NEJA

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen.

pijl-rechts-rond-blauw 

 

Conferentie 2017

Lees hier alles over de NEJA-Conferentie Innovaties in de Amsterdamse zorg voor jeugd, die is gehouden op donderdag 9 februari 2017 in samenwerking met KeTJA en Gemeente Amsterdam.

pijl-rechts-rond-blauw 

Programma

Het meerjarenprogramma beschrijft de inhoudelijke richting van NEJA in vier programmalijnen:

De nieuwste onderwerpen in het Kennisportaal:

KENNIS
PORTAAL


vragen en antwoorden over het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam

button-pijl

 

   schoolgroep Nieuws


Hier vind u het nieuws van NEJA en haar partners over onderwerpen rond het nieuwe jeugdstelsel.

11/06 Dialoogavond uithuisplaatsing

Op 2 juli as. organiseert de afdeling Jeugd van de gemeente een dialoogavond over uithuisplaatsing. De avond sluit aan op de film Alicia die in november 2017 op televisie is uitgezonden. Deze film heeft een enorme impact […]

9/05 Lancering FamilieScan app

Op 24 mei lanceert Altra de gratis app FamilieScan bij Scheidingen. U bent van harte uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst.   Schade bij kinderen van scheidende ouders voorkomen en verminderen is een belangrijk aandachtspunt binnen […]

7/05 Pre-pilot ‘Jij en Je Gezondheid’

De GGD Amsterdam werkt aan de doorontwikkeling van de digitale innovatie Jij en je gezondheid (JEJG) ter ondersteuning van het vroegsignaleren binnen de jeugdgezondheidszorg. In de periode sep-dec 2017 heeft een pre-pilot plaatsgevonden in de regio […]

1/05 Slotconferentie ‘Safeguarding young people in care’

Op 21 en 22 juni a.s. organiseert het Erasmus+ project ‘Safeguarding young people in care’ hun slotconferentie ‘let’s talk about’. In deze conferentie staat het praten over seksualiteit met jeugdigen die ‘in care’ opgroeien centraal. […]