NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X
 menu

Hier vind je alle publicaties, presentaties en verslagen van KeTJAA-bijeenkomsten en activiteiten die KeTJAA heeft geïnitieerd.

Verslagen

 

 

2023

07-12-2023

Verslag Werkplaats Agency Arrangeren op 7 december 2023

23-05-2023

Verslag 1e Werkplaatsbijeenkomst KeTJAA – dinsdag 23 mei 2023

30-03-2023

Presentatie van Girls Forward tijdens de NEJA-Conferentie 2023.

Plus twee videoverslagen over de activiteiten van Girls Forward:

 

2022

01-12-2022

Presentaties uit de derde Werkplaatsbijeenkomst KeTJAA 2022

15-09-2022

Verslag tweede Werkplaatsbijeenkomst KeTJAA 2022

14-04-2022

Verslag eerste Werkplaatsbijeenkomst KeTJAA 2022

 

2021

14-12-2021

Verslag vierde Werkplaatsbijeenkomst KeTJAA 2021

02-7-2021

Radioverslag van de derde Werkplaatsbijeenkomst KeTJAA 2021

 

23-03-2021

Verslag tweede Werkplaatsbijeenkomst KeTJAA 2021

 

2020

22-09-2020

Verslag eerste Werkplaatsbijeenkomst KeTJAA 2020

Rapporten

 

2024

18-03-2024

Deelrapportages ‘Dansen doe je met z’n vieren’ uit het KeTJAA-project Samen aanwezig in de leefwereld:

 

2023

06-11-2023

Rapportage ‘Dansen doe je met z’n vieren’ uit het KeTJAA-project Samen aanwezig in de leefwereld.

Poster met de belangrijkste resultaten uit het KeTJAA-project Samen aanwezig in de leefwereld.

24-10-2023

Casusrapport Girls Forward uit het KeTJAA-project Samen aanwezig in de leefwereld.

30-05-2023

Rapporten uit het KeTJAA-Project Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities:

 

2022

18-10-2022

Artikel op Sociale Vraagstukken over de ontbrekende pedagogische stem in het publiek debat.

08-05-2022

Rapport Online ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities tijdens Corona: lessen voor de toekomst over de begeleiding van jongeren in kwetsbare posities tijdens de afgelopen coronajaren.

14-02-2022

Rapport ‘Hoe controleert de gemeente Amsterdam de kwaliteit van de jeugdhulp?’ over een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdzorg in Amsterdam. 

 

2021

23-08-2021

Rapport over het project Oog Voor Verandering-preventief (OVV-p) over het succesvol doorlopen van de eerste honderd dagen op de ROC Amsterdam.

01-08-2021

Factsheet van het Rapport ‘Nabijheid in tijden van afstand’.

01-08-2021

Rapport ‘Nabijheid in tijden van afstand’ over het bereiken van jongeren tijdens de Covid-19 pandemie.

 

2020

19-03-2020
19-03-2020
19-03-2020

 

2019

10-08-2019

Verkennend onderzoek Ervaringen jongeren in 24-uurs opvang (KeTJA)

17-06-2019

Rapport Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals (KeTJA)

 

2018

07-09-2018

Onderzoeksrapport Transitie van onderwijszorgarrangement (OZA) naar voortgezet onderwijs (VO) (KeTJA)

26-03-2018

Literatuuronderzoek eigen regie bij vraagverheldering (KeTJA)

 

2017

21-12-2017

Rapport Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg:  literatuurverkenning & raadpleging van jongeren (KeTJA)

19-11-2017

Rapport Vraagverheldering bij Ouder- en kindteam Amsterdam (KeTJA)

14-11-2017

Rapportage Opvoedondersteuning in Amsterdam (KeTJA)

29-09-2017
Handreiking Casuïstiekbespreking (KeTJA in samenwerking met het programma-team en teamleiders van de Ouder- en Kindteams Amsterdam).