NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X
 menu

Partners KeTJAA

KeTJAA is een vervolg op KeTJA 2015-2019 dat vooral veel kennis ontwikkelde rond werkzame elementen en leren in het werk van het Ouder- en Kindteam.

‘Oude’ partners van KeTJA blijven deelnemen:

 • Verwey-Jonker Instituut (coördinatie en projectleiding van het Kennisportaal)
 • Hogeschool Inholland (projectleiding Project 1)
 • Hogeschool van Amsterdam (projectleiding Project 2)
 • Vrije Universiteit (door deelname Werkplaats risicojeugd, VUmc)
 • GGD Amsterdam 
 • Ouder- en Kindteams Amsterdam
 • SIPI
 • Trias Pedagogica
 • Gemeente Amsterdam afdeling jeugd
 • Jeugdplatform Amsterdam en ondersteuners.
 • Verder blijft de verbinding met NEJA, het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam, belangrijk.

 

Nieuw is de focus op jongeren en de uitbreiding naar de regio Amsterdam-Amstelland en de aansluiting van:

 • andere lectoraten van de HvA (Youth Spot, Armoede interventies, werkplaats Sociaal Domein)
 • de afdeling Participatie, Werk en Inkomen van de Gemeente
 • Altra
 • ROC van Amsterdam
 • PerMens (voorheen Streetcornerwork)