NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X
 menu

Project 2: Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities

 

Het onderzoek naar de transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities bestaat uit twee delen.

 

In het eerste deel van het onderzoek worden aangrijpingspunten in de schoolloopbaan voor vroegtijdige begeleiding van jongeren in kwetsbare onderwijsposities onderzocht. Dit gebeurt door middel van secundaire analyse van een reeds bestaand bestand met gegevens van jongeren in het speciaal onderwijs of een onderwijs-zorg voorziening, in combinatie met interviews met jongeren en ouders.

 

In het tweede deel van het onderzoek wordt onderzocht hoe de begeleiding van kwetsbare jongeren bij de overgang van PRO/VSO/entreeonderwijs naar opleiding of werk er het beste uit kan zien. De tien pilot jongeren, hun ouders en de transferbegeleiders worden bevraagd over de inhoud van en hun ervaringen met de begeleiding.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, IHub (Aliantie tussen Altra, Horizon, Opvoedpoli een De Nieuwe Kans) en het Verwey-Jonker Instituut. Bij het project is een meedenkgroep van jongeren en experts actief.

 

Looptijd: Januari 2020-voorjaar 2023.

Projectleider: Leonieke Boendermaker: l.boendermaker@hva.nl

 

Producten die uit dit project zijn voortgekomen:

 

 

Terug naar Projecten