NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Deelrapportages ‘Samen aanwezig in de leefwereld’ verschenen

In het project ‘Samen aanwezig in de leefwereld’  zijn nog vier deelrapportages verschenen, waarmee dit onderzoek is afgerond.

In dit project is onderzocht op welke manier professionals in de wijk en op school een steun zijn bij alledaagse vragen van jongeren en welke randvoorwaarden daarbij nodig zijn, organisatorisch en beleidsmatig. 

 

Je kan alle informatie over dit KeTJAA-project en alle onderliggende rapportages terugvinden op de projectpagina.