NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X
 menu

Project 1. Samen aanwezig in de leefwereld

Bij veel jongeren komen vanaf hun 16e – met het steeds zelfstandiger worden – nieuwe vragen op, die ze niet zo snel met hun ouders bespreken. Ze kunnen ook tegen nieuwe uitdagingen aanlopen, bijvoorbeeld op het gebied van geldzaken, relaties of middelengebruik. Juist jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden, vertellen niet makkelijk waar ze mee zitten, de drempel naar hulpverlening is hoog. Soms schamen ze zich, of zijn ze bang als probleemgeval te worden gezien. Om wat voor reden dan ook ontvangen zij de broodnodige adviezen en hulp niet, of niet op tijd.

 

Er zijn organisaties in de wijk zoals buurtwerk, jongerenwerk, migrantenzelforganisaties en vrijwilligersorganisaties die al dichtbij kwetsbare jongeren staan en vaak snel zien welke vragen bij hen leven en waar ze mee worstelen. Dat geldt ook voor mentoren en docenten die deze jongeren dagelijks op school meemaken. In dit project onderzochten wij hoe professionals en informele werkers in de wijk en op school (hulp)vragen van jongeren in een vroeg stadium kunnen herkennen en hoe zij kunnen samenwerken met professionals in Ouder- en Kindteams of meer specialistische hulpverleners. We deden onderzoek in vijf voorbeeldpraktijken in de leefwereld van jongeren: een HBO instelling, een ROC, een meidenorganisatie, een samenwerkingsverband rond dak- en thuisloze jongeren en een online plek waar jongeren met vragen terechtkunnen.

 

Uitkomsten

We hebben tijdens dit onderzoek gezien dat professionals die direct met jongeren werken goed zijn in het aansluiten bij hun leefwereld. Ze doen als het ware een pedagogische dans met jongeren, waarbij ze hen zoveel mogelijk ‘in the lead’ laten, maar soms ook een andere kant op bewegen wanneer dat nodig is, terwijl ze wel in ‘close contact’ met jongeren blijven. Professionals die op school, in de wijk en online dagelijks met jongeren werken zijn goed in improviseren en afstemmen, om zo samen met elke jongere een eigen, passend ritme te vinden.

Zij kunnen deze pedagogische dans echter niet uitvoeren zonder vertrouwen en steun van managers en teamleiders binnen hun eigen organisatie, en zonder passende opdrachten en faciliterende kaders van beleidsmakers. Het swingt pas echt, als ook deze twee partijen bij de pedagogische dans tussen jongeren en professionals betrokken zijn. Met andere woorden: dansen doe je met zijn vieren.

Dit is dan ook de titel van onze publicatie; en tegelijk een oproep die we ook in postervorm verspreiden. In de overkoepelende publicatie van het onderzoek delen we onze ‘danslessen’ voor uitvoerend professionals, teamleiders/managers en beleidsmakers in het onderwijs en het sociaal domein. We beschrijven hoe zij elk op hun eigen manier eraan kunnen bijdragen dat jongeren met plezier, energie en vertrouwen de toekomst in dansen. Op deze pagina is ook de deelrapportage over de casus Girls Forward te vinden.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Hogeschool Inholland, Permens en het Verwey-Jonker Instituut.

Projectleider: Femke Kaulingfreks: femke.kaulingfreks@inholland.nl

 

Looptijd: zomer 2020-eind 2023

 

De producten die tot nu toe zijn verschenen uit dit onderzoek zijn:

 

Deelrapportages:

 

 

Terug naar Projecten