NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Nieuwe publicaties KeTJA

Deze maand zijn er twee nieuwe publicaties verschenen van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

(KeTJA).

Beide publicaties maken deel uit van het KeTJA-deelproject dat gericht is op de doorontwikkeling van de basismethodiek van het OKT.

  • Rapport ‘Ouders ondersteunen bij opvoeding’ 
  • Rapport Vraagverheldering. Vraagverheldering is onderdeel van het proces waarin samen met de jeugdige en/of ouder wordt nagegaan welke vraag of welk probleem er speelt en welke hulp of steun er vervolgens noodzakelijk is.  KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) maakte voor het programmateam van de Ouder-en-Kindteams Amsterdam een beschrijving van wat vraagverheldering is en hoe dat in 2016 bij OKT werd uitgevoerd. Lees hier de Samenvatting.