NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Presentaties Workshops

Workshops ronde 1

 

1.1.  Praktijkgericht onderzoek naar hulp bij scheiding: voorbeelden van inventarisatie- en procesevaluatieonderzoek

Door: Olaf Goorden (Altra onderwijs & jeugdhulp) en Mirjam Walpot (HvA)

 

1.2.  Casuïstiekbespreking als vorm van teamleren. Een actieonderzoek in Ouder- en Kindteams in Amsterdam (KeTJA)

Door: Roel van Goor en Pauline Naber (InHolland) i.s.m. OKT Amsterdam

 

1.3.  Eigen Kracht conferenties bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam: totstandkoming en factoren die hieraan bijdragen

Door: Sharon Dijkstra (UvA), Marc Dinkgreve en Anne van Andel (Jeugdbescherming)

 

1.4.  Wat werkt voor gezinnen van ouders met een LVB?

Door: Marcia Lever (WSG) en Suze van Wijngaarde (VU)

 

1.5.  Jij en je gezondheid: een digitale innovatie voor de jeugdgezondheidszorg

Door: Eva Verlinden (GGD), Leonie Klaufus (GGD en VUmc) en Leonie van Vuuren (GGD en VUmc)

 

1.6.  Het voortraject van praktijkschoolleerlingen in Amsterdam: knelpunten en aanbevelingen

Door: Desirée Weijers (Kohnstamm Instituut), Brenda Roepert (Wellantcollege Linnaeus) en Margriet Heim (Kohnstamm Instituut)

 

Workshops ronde 2

 

2.1.  Apps, Biofeedback, Virtual Reality, Big Data: wat kunnen we ermee in de jeugdhulp?

Door: Evelyn Visschedijk (Spirit) en Carolien Konijn (Spirit), i.s.m. UvA, GGD e.a.

 

2.2.  Onveiligheid opheffen; hoe doe je dat? Over het maken van veiligheidsplannen, veiligheidsafspraken en de ARIJ

Door: Marc Dinkgreve, Stefanie Meijs en Nienke Vlotman (Jeugdbescherming)

 

2.3.  Effecten van Preventieve Opvoedingsondersteuning

Door: Geertjan Overbeek (UvA) en Katrien Helmershorst (UvA)

 

2.4.  Verstoorde gehechtheid en opvoedingsproblemen bij zeer jonge kinderen

Door: Frederike Scheper (MOC ’t Kabouterhuis), Mirjam Oosterman (VU), Nina Draaisma (Altra)

 

2.5.  Doen wat werkt: effectieve reflectie in de zorg voor jeugd! Werken met videofeedback en rollenspel in supervisie

Door: Inge Busschers (Jeugdbescherming), Bouke Spigt en Mike Oude Wesselink (School2Care)

 

2.6.  InVerbinding: intersectoraal alternatief voor uithuisplaatsing met de JIMaanpak

Door: Levi van Dam (Spirit, Kenniscentrum KJP), Lidewij Roes (Spirit) en Inge Wissink (UvA)