NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Presentaties workshops 2012

Presentaties workshops

 

Triple P Divers. Werken aan diversiteitsgevoeligheid van een evidence based programma

Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) en Cecile Winkelman (SO&T)

 

Triple P is een veel gebruikt programma voor opvoedondersteuning. Binnen de Kenniswerkplaats Tienplus, een samenwerkingsverband tussen onderzoekers en praktijk gefinancierd door ZonMw, onderzoeken we of dit programma aansluit bij de etnisch diverse populatie van Amsterdam. We interviewden daartoe in 2010 en 2011 ouders en professionals. Triple P staat te boek als evidence based, maar over de werkzaamheid voor niet-westerse ouders in de Nederlandse context is nog weinig bekend. In de workshop is gediscussieerd over de uitkomsten van het onderzoek en de betekenis voor de praktijk. Voor de presentatie klik hier. 

 

Sociaal Cognitieve (SOCO-) Training voor jongeren (12-18 jaar)

Antoinette Brussen, Tanja van Tol, Carolien Konijn en Marylou Krieckaert (Spirit)

 

Jongeren in de puberteit- en adolescentiefase hebben heel wat sociale en sociaal-cognitieve vaardigheden nodig om zich te ontwikkelen. Niet alle jongeren beschikken hier in voldoende mate over. In de SoCo-Training leren jongeren sociale vaardigheden maar ook cognitief-gedragstherapeutische technieken die nodig zijn voor gedragsverandering: nadenken over je eigen gedrag, inzicht krijgen in denkfouten, probleemoplossende vaardigheden, moreel te redeneren, omgaan met boosheid en agressie. De workshop ging over de inhoud van de training, maar ook over de aanleiding voor het ontwikkelen en beschrijven ervan, hoe dat proces is verlopen en de eerste ervaringen van de trainers. Voor de presentatie klik hier.

 

Stop4-7 bij het MOC ’t Kabouterhuis met onderzoek door Praktikon

Marianne Balfoort (MOC’ t Kabouterhuis) en Inge Bastiaansen (Praktikon)

 

STOP4-7 een intensieve training aan jonge (tussen 4 en 7 jaar) kinderen met gedragsproblemen op de basisschool, hun ouders en hun leerkracht door teams van MOC ’t Kabouterhuis. Naar deze interventie wordt onderzoek gedaan door Praktikon in Nijmegen. In de workshop is een korte uitleg gegeven over de opzet en uitvoering van STOP4-7 door teams van het MOC. Ook is toelichting gegeven op het (landelijke) onderzoek en de resultaten van de training in Amsterdam. Wat zijn lastige punten voor uitvoerders en onderzoekers en wat zijn mogelijke oplossingen. De deelnemers zijn uitgenodigd hierover mee te denken en te praten. Voor de presentatie klik hier.

 

Kansen en uitdagingen bij het toewerken naar een onderbouwde interventie bij HVO-Querido

Marc Onnen en Maryn Schut (HVO-Querido)

 

En dan nu…de praktijk van het versterken van de effectiviteit. Tijdens de workshop hebben de deelnemers een kijkje in de keuken gekregen van HVO-Querido. Wat is de praktijk van het werken aan effectiviteit. Centrale vraag was: hoe kom je van een brede, historisch gegroeid begeleidingstraject waarin ( afhankelijk van de medewerker) van alles mogelijk is tot een strak neergezette werkzame interventie. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: het beschrijven van de interventie, de zoektocht naar relevante vragenlijsten, het implementeren van het werken met vragenlijsten, de vertaling en terugkoppelen naar gebruikers en opdrachtgevers. Voor de presentatie klik hier.

 

Passend onderwijs: ontwikkelingen in en rond Amsterdam

Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut UvA BV)

 

Een kwart van alle leerlingen in het basisonderwijs wordt door leerkrachten aangemerkt als ‘zorgleerling’. Er is nieuw onderwijsbeleid in gang gezet voor deze groep, onder de noemer ‘Passend onderwijs’. Gaat dit betere kansen voor kinderen opleveren? Zullen meer kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen blijven gaan? Zal de samenwerking met de jeugdzorg erdoor verbeteren? Zullen er minder kinderen zijn die thuis zitten en helemaal niet naar school gaan? Over welke (risico)groepen in Amsterdam moeten we ons zorgen (blijven) maken? Wat voor onderzoek zouden Amsterdamse instellingen hier samen naar moeten en kunnen doen? Over deze onderwerpen is deze deelsessie gegaan. Voor de presentatie klik hier

 

Hoe maak je wetenschappelijk onderzoek in de praktijk kansrijk & vruchtbaar?

Channa Al (Augeo Foundation) en Chrissy James (Universiteit van Amsterdam)

 

Kan dat, wetenschappelijk onderzoek in de praktijk? Wat levert het op? In wiens belang is het? Hoe maak je het kansrijk? De Universiteit van Amsterdam en Spirit hebben samen het initiatief genomen voor wetenschappelijk onderzoek naar Spoedhulp (crisisinterventie) en Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT, nazorg voor delinquente jongeren). De workshop heeft laten zien wat de kansen, de knelpunten en de waardevolle opbrengsten zijn van zo’n samenwerkingsverband en het uitvoeren van het onderzoek in de praktijk. Ook heeft de workshop uitwisseling gestimuleerd tussen de deelnemers voor nieuwe ideeën, oplossingen en/ of initiatieven t.b.v. de samenwerking tussen wetenschap en praktijk.

Voor de presentatie over Nieuwe Perspectieven klik hier.

 

Voor de gezamenlijke presentatie klik hier