NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

NEJA-Conferentie 2021 – Programma

Op donderdag 18 februari 2021 heeft de vijfde NEJA-conferentie plaats gevonden onder de titel “Nieuwe uitdagingen voor de jeugdhulp in Amsterdam”.

 

Programma

 

Welkom & technische uitleg: De Congrescommissie heet u welkom en geeft u praktische informatie.

 

Virtuele Posterpresentaties

 

Opening: De veerkracht van jongeren – Femke Kaulingfreks (Lector Jeugd & samenleving InHolland)

De coronacrisis zorgt ervoor dat we letterlijk en figuurlijk op afstand van elkaar komen te staan. Hoe kunnen professionals in deze moeilijke tijd toch dicht bij jongeren blijven? In haar presentatie gaat Femke in op mogelijkheden om de veerkracht in plaats van de kwetsbaarheid van jongeren centraal te stellen. Hoe kunnen jeugdprofessionals in een diverse stad aansluiten bij de eigen hulpbronnen van jongeren, zoals hun sociale kring en culturele bagage? Hoe kunnen ze daarnaast de gelijke toegang tot andere hulpbronnen, zoals sociale basisvoorzieningen, voor jongeren waarborgen? Nu de kansenongelijkheid groeit is het des te belangrijker om een antwoord te vinden op deze vragen. 

 

Debat: Gebiedsgericht werken: Geen ‘kind de wijk uit’

Kinderen moeten veilig en kansrijk kunnen opgroeien in hun eigen omgeving met passende zorg nabij. Dit vereist een gebiedsgericht aanpak: integrale organisatie van hulp aan kinderen en gezinnen, verbondenheid tussen de verschillende domeinen (zoals onderwijs, veiligheid, sport) en dichtbij huis. In Amsterdam zijn verschillende initiatieven waarbij specialistische (jeugd)hulp zoveel mogelijk lokaal, en in verbinding met (in)formele netwerken aangeboden wordt. In dit debat kijken verschillende partijen met elkaar naar de beoogde resultaten van deze initiatieven en de ‘lessons learned’. Met Quirien van der Zijden; Tjalling de Vries (Gem. A’dam), Liesbeth van Boxtel (OKT Amsterdam), Schelte Anema (Gezinsccoach Cordaan Jeugd) en Martin Pol (directeur Levvel).

                       

1e Presentatie- & workshopronde (45 min)

 

2e Presentatie- & workshopronde (45 min)

 

Lunchpauze

 

Opening middagprogramma door de Congrescommissie

 

Debat: Culturele en seksuele diversiteit en inclusiviteit

In het debat laten we jongeren, onderzoekers en professionals aan het woord over wat jongeren tegenkomen (in hun dagelijks leven maar ook in contact met professionals) in relatie tot hun achtergrond, wat ze nodig hebben aan steun, en wat professionals nodig hebben om hen goed te helpen. Met Quirien van der Zijden, Mehmet Day ( Verweij-Jonkerinstituut), , Fayaaz Joemmanbaks (Rutgers), Omar Aghbal (Jongerenwerker Permens), Esmaralda de Haan (Zorgverbinder gebiedsgericht werken bij LEVVEL) en enkele jongeren.

 

3e Presentatie-/workshopronde (45 min)

 

4e Presentatie-/workshopronde (45 min)

 

Afsluiting door de NEJA-Congrescommissie (10 min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.20 uur

 

09.25 uur

 

 

09.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 uur

 

12.00 uur

 

12.45 uur

 

13.25 uur

 

13.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 uur

 

15.30 uur

 

16.15 uur