NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Trainingen voor kinderen met gedragsproblemen

Vraag: Er zijn in Amsterdam drie verschillende trainingen om kinderen met gedragsproblemen (anti sociaal gedrag) individueel te ondersteunen. Sprint, 3x groei en Alles Kidzz. In hoeverre overlapt de doelgroep en inhoud van deze trainingen? En wat weten we over de effectiviteit?

 

Vraagsteller: Programmateam OKT

 

Aanleiding: Op dit moment zijn in de regio Amsterdam drie individuele trainingen beschikbaar om kinderen met gedragsproblemen te ondersteunen: SPRINT, 3x Groei en Alles Kidzzz. SPRINT maakt deel uit van het basispakket van het Ouder- en Kindteam, ook 3x Groei is een training die vanuit het Ouder- en Kindteam wordt aangeboden. Alles Kidzzz wordt aangeboden door Punt P en Prezens. Alle drie de trainingen richten zich op externaliserende gedragsproblemen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het Ouder- en Kindteam zoekt een training die (a) zich richt op kinderen met gedragsproblemen die (b) zich zowel op school als thuis voordoen, die (c) op school of thuis gesignaleerd worden en die (d) tevens naar voren komen uit een screening. Het gaat om gedragsproblemen (e) waarbij een lichtere interventie – zoals extra aandacht van de leerkracht of gesprekken met ouders en kinderen – niet werkt en waarbij een groepstraining geen optie is. Om een zo sluitend mogelijk aanbod te kunnen bieden heeft het Ouder- en Kindteam aan het Kennisportaal gevraagd de volgende vragen na te gaan:

Zijn de trainingen geschikt voor de door het Ouder- en Kindteam omschreven doelgroep en wordt deze doelgroep ook feitelijk bereikt?

In welke opzichten verschillen de trainingen van elkaar en wat zijn de voor- en nadelen van de trainingen?

 

Antwoord: is gegeven door de Hogeschool van Amsterdam, Pauline Goense, Mirjam Walpot en Leonieke Boendermaker (april 2017 in een rapportage aan vraagsteller). Dit is gebeurd aan de hand van studie van documenten over de interventies en interviews met betrokkenen. De interventies zijn vergeleken op: doelgroep en het doel waar ze zich op richten, de aanpak en onderliggende theorie van de interventie. In de interviews is ook nagegaan wie ze bereiken. Dit document licht de bevindingen in het kort toe.

 

Het uitgebreide rapport over deze studie kunt u hier vinden.

 

Contact: Leonieke Boendemaker, l.boendermaker@hva.nl