NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Afspraken doorverwijzing bij stoornis

Vraag: Hoe kan het dat er bij verschillende scholen met vergelijkbare populaties grote verschillen zijn in doorverwijzingen naar de huisarts voor stoornissen bij kinderen? Welke mechanismen liggen hieronder? Wat zijn eigenlijk de afspraken sinds de transformatie w.b. doorverwijzingen bij vermoedens van stoornissen?

 

Vraagsteller: huisarts in Amsterdam

 

Antwoord: Deze vraag is beantwoord door Maaike van Rooijen van het Verwey-Jonker Instituut. Ze hield een aantal interviews met betrokkenen in en rond de scholen. Er is een rechtstreeks antwoord gegeven aan de huisarts. Als er op scholen zorgen bestaan om leerlingen of ouders hulp voor kinderen zoeken via school kunnen ze ouders verschillende routes voor het inzetten van verdere hulp kiezen. Aan iedere school is een Ouder- en Kindteam verbonden waar direct gebruik van gemaakt kan worden. Ouders kunnen er echter ook voor kiezen via de huisarts hulp in te zetten. Scholen adviseren ouders hier verschillend over. 

Op dit moment besteedt het Ouder- en Kindteam speciale aandacht aan de samenwerking met huisartsen; zodat ieder over en weer goed op de hoogte is en de routes voor ouders helder zijn.

 

Contact: Wie meer wil weten over de samenwerking tussen huisartsen en het Ouder- en Kindteam, kan contact opnemen met Karin Visser k.visser@oktamsterdam.nl. Voor vragen over het onderzoek: Mvanrooijen@verwey-jonker.nl.