NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Bejegening oudere jeugd (16-23 jr) door jeugdprofessionals

Vraag: Hoe jongeren door professionals bejegend worden in onderling contact blijkt een belangrijke voorwaarde voor succesvolle ondersteuning of hulpverlening. Wat kunnen professionals in de begeleiding van oudere jeugd doen om de kans op een goed contact en een werkzame werkrelatie te bevorderen?
 
Vragensteller: Jeugdplatform Amsterdam i.c.m. mbo-jeugdteam Amsterdam
 
Antwoord: In uitvoering, verwacht april 2019
 
Contactpersoon: Roel van Goor, Hogeschool Inholland – Roel.vanGoor@inholland.nl