NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Zorgleerlingen op weg naar praktijkonderwijs

Vraag: Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de begeleiding van zorgleerlingen bij de overgang van basisschool naar praktijkschool?

 

Vraagstellers: Carole Smal, Integraal jeugdbeleid Gemeente Amsterdam, en Jaap Lemereis, afdeling Onderwijs Gemeente Amsterdam

 

Aanleiding: De afdeling Onderwijs en Jeugd van de gemeente Amsterdam bereidt een pilot voor om de integrale zorgstructuren op de basisscholen te verbeteren. Ter voorbereiding op deze pilot wil de gemeente meer inzicht in de begeleiding die de huidige PrO-leerlingen hebben gekregen in de laatste jaren van het basisonderwijs. Het Kohnstamm Instituut voerde daarom een verkennend onderzoek uit naar het voortraject van leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan.

 

Antwoord: Twee van de zeven praktijkscholen rapporteren dat er naar hun oordeel relatief veel leerlingen instromen met grote problematiek die niet of onvoldoende aangepakt of onderzocht is in de basisschool. Bij de overige vijf praktijkscholen zijn er enkele leerlingen voor wie dit geldt. De praktijkscholen vinden dat zij over het algemeen onvoldoende op de hoogte zijn van de vorm en inhoud van de eventuele begeleiding of ondersteuning die hun leerlingen in het basisonderwijs hebben gekregen.

 

Lees hier het volledige antwoord.

 

Contact: geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie verkrijgen over dit onderwerp via Desirée Weijers en Margriet Heim van het Kohnstamm Instituut (mheim@kohnstamm.uva.nl), die deze vraag hebben beantwoord.