NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Eigen regie jongeren en OKT

Vraag: Hoe kan eigen regie van jongeren in contacten met het OKT vorm krijgen? Welke voorwaarden en eventuele ondersteuning zijn daarbij van belang?

 

Vraagsteller: Jeugdplatform Amsterdam

 

Antwoord: Deze vraag aan het Kennisportaal van KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam) is beantwoord in het najaar van 2017, door Shira van Dongen en Pauline Naber (Hogeschool Inholland) en Nickey de Haan (Stichting Alexander). De verkenning is gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam. 

 

Om de vraag te beantwoorden is een korte literatuurverkenning uitgevoerd en een verkennende raadpleging gedaan onder jongeren.

Uit de literatuurverkenning komt naar voren: zelfregie gaat vooral over zelf beslissen over hulp. Ook voor jongeren is dat belangrijk, zowel uit participatief oogpunt als volgens juridische kaders. 

 

Uit de verkenning onder zeven jongeren van 15-19 jaar blijkt dat allen vinden dat zelfregie (zelf mogen beslissen over hulp en ondersteuning die je krijgt vanaf je 16e) belangrijk is. In elk geval moeten ze deze keuze krijgen en moet er met hen worden overlegd of zij die keuze kunnen en willen maken. 

Maar jongeren benadrukken dat zij niet altijd zelf beslissingen kunnen nemen. Soms is dat te lastig.

 

De uitvoerige rapportage die over de raadpleging van literatuur en jongeren geschreven is, bevat achtergrondinformatie en praktische tips van jongeren voor OKA en jeugdadviseur hoe de zelfregie door jongeren te stimuleren en ondersteunen. De rapportage geeft een handig overzicht van literatuur over zelfregie, kaders en ondersteuningsstructuur voor jongeren in Amsterdam.

 

  • Download hier de samenvatting van het KeTJA-rapport Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg: literatuurverkenning & raadpleging van jongeren

 

 

Contactpersoon voor dit onderwerp is: Nickey de Haan van Stichting Alexander, dehaan@st-alexander.nl