NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Ervaringen 24-uursopvang jeugdigen

Vraag: Hoe ervaren kinderen en jongeren het verblijven in een 24-uursinstelling en welke wensen of behoeften hebben zij ten aanzien van dit verblijf?

 

Vragensteller: Jeugdplatform Amsterdam

 

Antwoord: Atze van den Bos, Hogeschool van Amsterdam, augustus 2019

 

Samenvatting

Bij het Jeugdplatform Amsterdam zijn signalen binnengekomen over niet altijd even positieve ervaringen met verblijf in instellingen. Dit vormde aanleiding voor een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekers betrokken bij de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (www.ketja.nl). Er zijn twaalf jongeren geïnterviewd die in een instelling wonen of hebben gewoond. Van deze twaalf jongeren waren er vier positief tot matig positief over hun verblijf in een instelling, vier anderen kijken met een matig negatief gevoel terug en vier jongeren zijn uitgesproken negatief over hun verblijf.

 

De wensen en behoeften die de twaalf jongeren tezamen hebben, kunnen thematisch als volgt worden samengevat: er zou meer naar individuele kinderen en hun behoeften moeten worden gekeken en geluisterd, in de instellingen zou sprake moeten zijn van rust en continuïteit, jongeren zouden niet steeds in een andere instelling moeten worden geplaatst, plaatsingen zouden altijd passend moeten zijn (bijvoorbeeld qua leeftijd en qua problematiek) en het zou in alle gevallen mogelijk moeten zijn de schoolcarrière voort te zetten. Voor gesloten instellingen geldt dat er niet zou moeten worden gestraft met afzondering, niet zou moeten worden gefixeerd en jongeren niet urenlang alleen op de kamer zouden moeten worden gelaten. De jongeren vinden dat kinderen en jongeren eigenlijk helemaal niet gesloten zouden moeten worden geplaatst, omdat dit alleen maar leidt tot meer (psychische) problemen.

 

Voor het hele rapport, klik HIER.

 

Voor meer informatieLeonieke Boendermaker – HvA