NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Ervaringen crisisopvang jeugdigen

Vraag: wat zijn de ervaringen met en de behoeften en wensen van jongeren (12-18 jaar) betreffende 24-uurszorg? (crisisopvang jeugdigen en gezinnen). 

 

Vragensteller: Opvangvoorzieningen Jeugdplatform

 

Contactpersoon: Atze van de Bos – HvA

 

Antwoord: In uitvoering, verwacht zomer 2019