NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Etnische diversiteit bij pleegzorgplaatsingen

Vraag: Hoe gaan pleegzorginstellingen in Amsterdam om met etnische diversiteit bij pleegzorgplaatsingen?  

 

Vraagsteller: het Jeugdplatform

 

Antwoord door Ellen Schulze en Yvonne Geene van Spirit; de grootste pleegzorgaanbieder in de regio Amsterdam. Marjolijn Distelbrink van het Verwey-Jonker Instituut interviewde hen. Een belangrijke bron voor meer achtergrondinformatie is de richtlijn Pleegzorg.  

 

Voor hoeveel kinderen in Amsterdam met een niet-Nederlandse (specifiek niet-westerse) achtergrond zoekt Spirit jaarlijks een plek in een pleeggezin?

Kinderen voor wie een pleeggezin wordt gezocht, kunnen via het eigen netwerk (netwerkpleegzorg) of via een gezin uit het pleegzorgbestand (bestandspleegzorg) worden geplaatst. Voor de bestandsplaatsingen zijn er cijfers naar etnische herkomst van kinderen bekend. In 2015 is voor 78 Amsterdamse kinderen met een niet-westerse achtergrond een plek in een bestandspleeggezin aangevraagd. De vier grootste groepen kinderen met een niet-westerse achtergrond zijn in volgorde van grootte: Surinaams, Marokkaans, Antilliaans en Ghanees. Daarnaast is voor 15 Amsterdamse kinderen met een niet-westerse achtergrond een crisispleeggezin aangevraagd. Plaatsing in een crisispleeggezin betekent dat er op heel korte termijn een gezin wordt gezocht. Bij elkaar ging het dus om 93 kinderen. Het aandeel niet-westerse Amsterdamse kinderen is 31%. In totaal werd erin 2015 namelijk voor 300 kinderen (incl. crisispleegzorg) een plek in een bestandspleeggezin gevraagd.

 

Hoe gaat Spirit om met etnische diversiteit bij pleegzorgplaatsingen? Lukt het om kinderen bij een gezin met een vergelijkbare achtergrond te plaatsen? Is dat een streven?

Een pleeggezin kan dus worden gezocht onder personen die zich als pleegouder hebben ingeschreven bij Spirit (bestandspleegzorg) of via netwerken rond gezinnen (netwerkpleegzorg). In Amsterdam streven we zoveel mogelijk naar netwerkplaatsingen. Bij moslimkinderen lukt het vaak om een gezin in het netwerk/de eigen gemeenschap te vinden. Omdat er veel Surinaamse pleegouders in het bestand zitten, kunnen veel Surinaamse kinderen vrijwel altijd geplaatst worden bij een gezin met dezelfde herkomst. Voor geval zij niet via netwerkplaatsingen geholpen zijn. Kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond komen ook wel bij autochtone gezinnen of gezinnen met een andere niet-Nederlandse herkomst terecht. De laatste tijd wordt vaker actief gezocht naar gezinnen in de omgeving van kinderen (bijvoorbeeld via school, of dezelfde sportclub, kerk of moskee). Dat heet kindgerichte werving; een methode die bij Flexus in Rotterdam ook wordt gebruikt.

 

Zoekt Spirit actief naar pleegouders met een niet-Nederlandse achtergrond? Is dat nodig?

Spirit gaat altijd in op verzoeken om bijvoorbeeld voorlichtingen te geven bij(…)

 

Lees hier het hele interview

 

Meer weten?

Wie vragen heeft aan Spirit over pleegzorg kan contact opnemen met het Servicepunt pleegzorg en verblijf van Spirit op telefoonnummer 020 – 5400 440. Dit is het centrale punt waar alle aanmeldingen voor pleegzorg (maar ook voor andere vormen van verblijf) binnenkomen. De medewerkers kunnen alle informatie over pleegzorg verschaffen.

 

Literatuur lezen over matching? Neem contact op met Marjolijn Distelbrink (mdistelbrink@verwey-jonker.nl). Het Verwey-Jonker Instituut maakte een overzicht.

Literatuur is ook te vinden in de onderbouwing van de richtlijn pleegzorg. https://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/08/Richtlijn-Pleegzorg_Onderbouwing_Beveiligd.pdf

 

Meer lezen over Pleegzorg? De richtlijn pleegzorg is te vinden op https://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/.