NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Hoe goed zijn zorgprofessionals?

Vraag: Hoe houdt de gemeente in de gaten of zorgprofessionals goed hun werk doen?

 

Vragensteller: Jeugdplatform Amsterdam

 

Antwoord: Stichting Alexander in samenwerking met een jongere en een ouder.

 

Samenvatting

Hoe houdt de gemeente Amsterdam in de gaten of zorgprofessionals hun werk goed doen? Deze vraag van jongeren en ouders van het Jeugdplatform Amsterdam was de aanleiding voor dit onderzoek. Onder leiding van een medewerker van Stichting Alexander, zijn een jongere en een ouder van het platform aan de slag gegaan om een antwoord te vinden op deze vraag. Centraal staat de verantwoordelijkheid van de gemeente, de controle van kwaliteit en de stem van jongeren en ouders daarin. Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van een beleidsmedewerker op de afdeling Jeugd bij de gemeente Amsterdam en openbare online bronnen.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat gemeente Amsterdam altijd naar de kwaliteit van een jeugdhulpinstelling kijkt voordat hulp wordt ingekocht. Er wordt gekeken of een instelling o.a. de juiste diploma’s en registraties heeft. Een aantal keren per jaar bespreekt de gemeente hoe het gaat met de ingekochte instelling in een prestatiedialoog. Er wordt niet expliciet gevraagd naar de kwaliteit van de instelling, maar gemeente Amsterdam gaf aan het gesprek over kwaliteit te willen verbeteren. Steeds vaker is de gemeente ook in gesprek met meerdere instellingen tegelijk over het jeugdstelsel en thema’s ter verbetering. Als het gaat om hoe de stem van jongeren en ouders gebruikt worden, dan wordt er gerefereerd aan de cliëntervaringsmonitor (CEM+). Deze wil de gemeente beter inzetten en één van de ontwikkelingen is een dashboard waarin de resultaten van de CEM+ weergegeven staan. Het rapport wordt afgesloten met enkele aanbevelingen.

 

Voor het hele rapport, klik HIER.

 

Voor meer informatie: Mamtaz Yusuf (yusuf@st-alexander.nl).