NEJA.nl plaatst cookies (lees meer) uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   X

Is diversiteitsgevoelig werken belangrijk?

Vraag: waarom is diversiteitsgevoelig werken belangrijk en wat komt er allemaal bij kijken?

 

Vragensteller: Programmateam OKT en de gemeente Amsterdam.

 

Aanleiding: Aansluiten bij alle ouders – ongeacht hun achtergrond – is een belangrijk doel van de gemeente als het gaat om jeugdvoorzieningen. Trees Pels bracht in een lezing die is gehouden voor een grote groep Ouder- en Kindadviseurs dit belang en waar allemaal rekening mee te houden nog eens onder de aandacht. Zij deed dit tijdens een Terugkomdag voor welzijnsorganisaties en OKT-medewerkers in Amsterdam op 15 maart 2017. De bijeenkomst was bedoeld om kennis uit te wisselen en OKA’s die al veel werken met gezinnen met een migratie achtergrond te ondersteunen.

 

Kijk hier voor meer informatie over deze bijeenkomst. 

 

Nadere toelichting: Deze bijeenkomst komt voort uit het project Diversiteit in Transformatie, dat KeTJA samen met de gemeente en een brede vertegenwoordiging van uitvoeringsorganisaties, de welzijnsorganisaties, het programmateam OKT en Trias Pedagogica uitvoert. Het project richt zich op diversiteitsgevoelig werken (of ‘inclusief werken’), wat daarvoor nodig is en hoe het te borgen. Het project wordt gefinancierd door ZonMw.

 

Antwoord: kijk hieronder naar de lezing van Trees Pels over ‘Inclusief werken in de wijk’ tijdens deze bijeenkomst.

 

 

 

Contact: geïnteresseerden kunnen aanvullende informatie verkrijgen over dit onderwerp via contactpersoon voor KeTJA, Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut)